Mathematik (2. Woche)
Mathe_8_Woche2.docx
Microsoft Word-Dokument [12.2 KB]
Biologie Blatt 2
Auge.png
Portable Network Image Format [198.1 KB]
Biologie Blatt 1
Lernaufgaben Biologie Klasse 8.docx
Microsoft Word-Dokument [11.5 KB]
Gemeinschaftskunde
GK_8.docx
Microsoft Word-Dokument [154.8 KB]
Informatik
Inf_8_2_1.pdf
PDF-Dokument [86.0 KB]
WTH
WTH_Te_8_2.doc
Microsoft Word-Dokument [44.0 KB]
WTH
WTH_Hau_8_2.docx
Microsoft Word-Dokument [1.1 MB]
Religion_7u8_8 Judentum-2.pdf
PDF-Dokument [60.6 KB]
Physik 8c
Physik_8c_Woche2.docx
Microsoft Word-Dokument [11.8 KB]
Religion
Religion_7u8_3 Judentum.pdf
PDF-Dokument [80.3 KB]
Physik 8a+8b
Physik_8a8b_Woche2.docx
Microsoft Word-Dokument [11.5 KB]
Musik
Musik _8_2.docx
Microsoft Word-Dokument [14.6 KB]
Informatik
Inf_8_2_1.docx
Microsoft Word-Dokument [12.7 KB]
Eglisch 8a+8c
Eng_8a_c_2..pdf
PDF-Dokument [36.8 KB]
Geschichte 8a
2. Woche Lernaufgabe Geschichte Kl.8a zu[...]
Microsoft Word-Dokument [19.3 KB]
WTH
WTH_Te_8_1.doc
Microsoft Word-Dokument [192.5 KB]
WTH Blatt 1
WTH_Hau_8_1.docx
Microsoft Word-Dokument [51.9 KB]
Religion_7u8_3 Judentum.pdf
PDF-Dokument [80.3 KB]
Religion_7u8_2 Judentum - M2.pdf
PDF-Dokument [117.3 KB]
Religion_7u8_1 Judentum - M1.pdf
PDF-Dokument [232.8 KB]
Musik
Musik _8_1.docx
Microsoft Word-Dokument [14.8 KB]
Mathematik
Mathematik_8_1.docx
Microsoft Word-Dokument [12.2 KB]
Informatik
Inf_8_1.pdf
PDF-Dokument [82.0 KB]
Informatik
Inf_8_1.docx
Microsoft Word-Dokument [20.5 KB]
Gemeinschaftskunde
Blatt 2
GK_8_02.docx
Microsoft Word-Dokument [96.1 KB]
Gemeinschaftskunde
Blatt 1
GK_8_01.docx
Microsoft Word-Dokument [95.9 KB]
Geschichte Kl. 8a
Abgabe am 25.März
1. Woche Lernaufgaben Geschichte Kl.8a z[...]
Microsoft Word-Dokument [550.7 KB]
Eng_8a_c_1_Aufg.pdf
PDF-Dokument [30.9 KB]
Eng_8a_c_1.pdf
PDF-Dokument [95.9 KB]

Hier findet ihr / finden Sie die Aufgaben aus der/den letzten Woche(n).